katedra PSYCHOLOGIE

Lidé na katedře

 

Vedení katedry

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Vedoucí katedry

Telefon: 519
Email: [email protected]
Místnost: 408

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.

Zástupkyně vedoucí katedry

Telefon: 519
Email: [email protected]
Místnost: 408

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

Tajemnice katedry

Telefon: 542
Email: [email protected]
Místnost: 409

Další pracovníci

PhDr. Dana Bittnerová, CSc.

Interní vyučující

Telefon: 520
Email: [email protected]
Místnost: 404

Mgr. David Doubek, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 546
Email: [email protected]
Místnost: 411

PhDr. Veronika Francová, Ph.D.

Interní vyučující

PhDr. Helena Franke, Ph.D.

Interní vyučující

PhDr. Petr Goldmann

Interní vyučující

Telefonní linka: 545
Telefonní spojení mimo fakultu: 284016355
Email: [email protected]
Místnost: 406

Mgr. Radka High, Ph.D.

Interní vyučující

prof. PhDr. Vladimír Hrabal, CSc.

Externí vyučující

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.

Interní vyučující

PhDr. Radovan Hrubý

Interní vyučující

doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.

Interní vyučující

Telefon: 542
Email: [email protected]
Místnost: 407

doc. PhDr. Vladimír Chrz, CSc.

Interní vyučující

Telefon: 543
Email: [email protected]
Místnost: 304

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

Interní vyučující

Telefon: 546
Email: [email protected]
Místnost: 411

PhDr. Ivana Křížová, Ph.D.

Externí vyučující

Email: [email protected]am.cz

doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.

Interní vyučující

Telefon: 546
Email: [email protected]
Místnost: 411

prof. Magdalena Kohout-Diaz

mimořádná profesorka Pedagogické fakulty UK, Univerzita Bordeaux, Francie

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 514
Email: [email protected]
Místnost: 409

Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 514
Email: [email protected]
Místnost: 409

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 547
Email: [email protected]

PhDr. Anna Páchová, Ph.D.

Interní vyučující

doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.

Interní vyučující

Telefon: 522
Email: [email protected]
Místnost: 410

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

Interní vyučující

Email: [email protected]
Místnost: 407

doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

Externí vyučující

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 542
Email: [email protected]
Místnost:409

doc.PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 542
Email: [email protected]
Místnost: 409

Mgr. Alena Škaloudová, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 520
Email: [email protected]
Místnost: 404

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

Interní vyučující

Email: [email protected]
Místnost: 409

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Interní vyučující

Telefon: 547
Email: [email protected]
Místnost: 404

doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.

Interní vyučující

Telefonní linka: 522
Email: [email protected]
Místnost: 410

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.

Interní vyučující

PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

Interní vyučující

Telefon: 542
Email: [email protected]
Místnost: 407

Mgr. Anna Vozková

Interní vyučující

Telefon: 221 900 519
Email: [email protected]
Místnost: 408

Interní doktorandi / Internal PhD students

Martina Barcaj (Halmlová) Mgr. [email protected] 3.roč
Aneta Boháčová Mgr. [email protected] 5.roč
Michal Božík Mgr. [email protected] 1.roč
Veronika Brémová (Hozáková) Mgr. [email protected] 3.roč
Martin Brummer Mgr. [email protected] 3.roč
Nikola Doubková (Minarčíková) PhDr. [email protected] 3.roč
Dominika Drahovzalová Mgr. [email protected] 4.roč
Kateřina Dvořáková Mgr. [email protected] 1.roč
Anna Frombergerová Mgr. [email protected] 3.roč
Petra Kacafírková PhDr. [email protected] 4.roč
Michaela Karasová Mgr. [email protected] 3.roč
Tereza Maryšková PhDr. [email protected] 1.roč
Martina Píšová Mgr. [email protected] 1.roč
Kateřina Pražáková Mgr. [email protected] 4.roč
Lothar Filip Rudorfer Mgr. [email protected] 1.roč
Václav Škvařil Mgr. [email protected] 1.roč
Tereza Tetourová Mgr. [email protected] 2.roč
Petra Topková Mgr. Ing. [email protected] 3.roč
Magdaléna Uhmannová (Rumpová) Mgr. [email protected] 1.roč
Denisa Urbanová Mgr. Ing. [email protected] 3.roč
Marián Vanek Mgr. [email protected] 5.roč
Alžběta Větrovská Zemánková Mgr. [email protected] 3.roč
Lenka Vídršperková Mgr. [email protected] 3.roč
Anna Vozková Mgr. [email protected] 4.roč

Externí doktorandi (kombinované studium)

Jana Adámková Mgr. [email protected]
Veronika Bláhová Mgr. [email protected]
Michaela Kubátová (Pejchalová) Mgr. [email protected]
Hana Novotná Mgr. [email protected]
Jakub Onder Mgr. [email protected]
Enav Or-Gordon   [email protected]
Lenka Timurová (Horková) Mgr. [email protected]

 

Sekretariát

Maria Bůchová

Telefon: 544
Email: [email protected]
Místnost: 403