Státnice z psychologie – leden 2021

Státní závěrečné zkoušky ve studijních programech psychologie budou probíhat v období od 11. 1. do 22. 1. 2021. Termíny pro bakalářské SZZ již byly stanoveny. Obhajoby bakalářských prací proběhnou 12. ledna a státní závěrečné zkoušky 14. ledna. Termíny pro magisterské...

Výsledky dotazníkového šetření – Jak vnímali rodiče žáků domácí výuku na konci období uzavření škol na jaře 2020?

Přechod na domácí distanční vzdělávání v souvislosti s uzavřením škol v důsledku pandemie Covid-19 na jaře 2020 představoval pro rodiny i pro školy velmi náročnou situaci. Šlo o nečekané vykročení z obvyklého způsobu fungování vzdělávání - zúčastnění aktéři nebyli na...

Psychotalks

Studující naší katedry psychologie pořádají tzv. Psychotalks. V tomto semestru i mimořádně online. Informace o tématech, termínech a přístupu najdete na FCB. Zde je například pozvánka na přednášku týkající se adiktologie:...

Témata bakalářských a diplomových prací z psychologie pro ak.rok 2020/2021

Témata bakalářských a diplomových prací z psychologie Bakalářské a diplomové práce by měly být podle interního katedrového termínu zadány do 1. 3. 2021. Období října až prosince využijte k oslovení vyučujících, jejichž témata vás zaujala. Vyučující vám sdělí svá...