Katedra psychologie nabízí pro studentky a studenty archiv diagnostických pomůcek

Archiv diagnostických pomůcek

V ZS 2020/2021 bude archiv zpřístupňovat Kateřina Mašková a Michaela Králová.
Otevírací doba archivu pro studenty:
sudé týdny 7.45 – 8.45 (Kateřina Mašková)
liché týdny 7.45 – 8.45 (Michaela Králová)

V případě probíhající náhradní distanční výuky z důvodu nepříznivého epidemiologického stavu je archiv zpřístupňován na základě předchozí e-mailové domluvy.

Kontaktní údaje
Bc. Kateřina Mašková (zpřístupňování archivu) – [email protected]
Michaela Králová (zpřístupňování archivu) [email protected]
PhDr. Ivana Křížová, Ph.D. (správa archivu) – [email protected]

Diagnostické pomůcky je možné zapůjčit prezenčně.

Pro potřeby vypracování bakalářských a diplomových prací je možné absenční zapůjčení diagnostických pomůcek proti podpisu studenta a zaručení se vedoucího práce. K tomu slouží formulář dostupný na sekretariátu katedry.

Všechny absenční výpůjčky zaznamenejte do přiloženého sešitu.

Archiv je přístupný pouze studentům a vyučujícím z Katedry psychologie Pedf UK.

 

Formulář pro absenční výpůčku diagnostické pomůcky

 

Seznam diagnostických pomůcek

Katalog a popis diagnostických testů